Odpowiedzi

2010-01-30T16:33:23+01:00
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie,

Ludzie ubodzy w duchu, których Jezus ogłosił błogosławionymi to tacy, którzy nie tylko dostrzegą iluzję, w której do tej pory żyli, czyli bezsens własnego wysiłku w celu zdobycia szczęścia, ale jednocześnie odkryją prawdę, że szczęście jest darem, który Bóg pragnie ofiarować każdemu człowiekowi. Ludzie ci rezygnują z tego wszystkiego, co do tej pory uważali za skarby, czyli za konieczny warunek osiągnięcia szczęścia. Pragną wyzwolić się z tej iluzji i powierzyć wszystko Bogu. Uznanie własnej niemocy, oraz podjęcie decyzji o powierzeniu swojego życia Bogu, czyli stanie się człowiekiem ubogim, jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia duchowej wędrówki, która prowadzi do pełni życia i do pełni szczęścia.

Najlepszym przykładem człowieka ubogiego jest sam Jezus. Odrzucenie pokus zaspokojenia swoich pragnień własną siłą podczas kuszenia na pustyni, wykazuje, że Jezus nie żył w żadnej iluzji, że znał potęgę i miłość Boga i wiedział, że może Mu zaufać i Jemu powierzyć całe swoje życie, a co więcej, że żył zgodnie z tym przekonaniem.
5 4 5