Zad 1.
W 4kg roztworu znajduje się 2g soli. Jakie jest stężenie procentowe soli w tym roztworze??

Proszę o obliczenie

Zad 2. wynagrodzenie za wykonaną pracę Agata, Beata i Celina podzieliły w stosunku 8:7:5. Które zdanie jest prawdziwe??

A. Agata otrzymała 80% wynagrodzenia.
B. Celina otrzymała 20% wynagrodzenia.
C. Beata otrzymała 35% wynagrodzenia.
D Celina otrzymała 2% wynagrodzenia.

Proszę o obliczenia!! :)

1

Odpowiedzi

2009-10-05T16:11:03+02:00
Zad.1
Dane:
m1: 4 kg = 4000 g
m2: 2g

2g x 100%*/4000g = 5*/100 % = 0.05%

*/ - kreska ułamkowa

Odp. Stężenie procentowe soli w tym roztworze wynosi 0.05%

Zad.2
Agata: 8/20 = 40/100 = 40%
Beata: 7/20 = 35/100 = 35%
Celica: 5/20 = 25/100 = 25%

a) Fałsz
b) Fałsz
c) Prawda
d) Fałsz