Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T18:26:33+01:00
A =(2;-1), B = (-1;3),C = (-4;-2)
Znajdź czwarty wierzchołek równoległoboku
Niech D = (x; y)
Wektory:
wektor AD oraz wektor BC muszą być równe.
wektor BC = [-4+1; -2 -3] = [-3; -5]
wektor AD = [x-2 ; y +1]
Porównujemy współrzędne tych wektorów:
x-2 = -3 oraz y +1 = -5, czyli
x = -3 +2 = -1 oraz y = -5 -1 = -6
Odp. D =(-1 ; - 6)
S - środek symetrii równoległoboku, to środek odcinka AC lub
odcinka BD.
S = [ (2 -4)/2; (-1 -2)/2 ] =( -2/2; -3/2) = (-1;- 3/2)
S = [ (-1-1)/2; (3 - 6)/2] = ( -2/2; -3/2) = (-1; -3/2)
Odp. S = ( -1 ; -3/2)
3 3 3