Jeżeli do liczby dwucyfrowej dodamy potrojoną cyfrę jedności,to otrzymamy 44.JeZeli od liczby o przestawionych cyfrach odejmiemy pięciokrotną cyfrę dzięsiątek pierwszej liczby to otrzymamy 52. znajdż tą liczbę.


to jest zadanie z pierszej licum zakres rosszerzony

2

Odpowiedzi

2010-01-30T17:11:09+01:00
Postaram sie chociaz jestem z gim.

10x+y - liczba
10x+y+3y=44
10x+4y=44

10y+x-5x=52

z 1 równania obliczam x
10x+4y=44
10x=44-4y
x=(44-4y)/10

podstawiam do 2 rówania
10y+(44-4y)/10-5*(44-4y)/10=52 /*10
100y+44-4y-220+20y=52
100y-4y+20y=52-44+220
116y=228
y=2

x=(44-4*2)/10
x=(44-8)/10
x=36/10
x=3.6
sory, cos sie nie zgadza

10*3.6+2=36+2=38

odp.: ta liczba to 3850 4 50
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T17:17:18+01:00
Wypisy najpierw niewiadome:
x - cyfra jedności
y -cyfra dziesiatek

teraz wazne jest zapisanie liczby dwucyfrowej. zapiszesz ja tak:
10y + x. dlaczego? a spróbuj sobie zapisac dla przykładu 57.
57 = 5 * 10 + 1* 7 czyli 10 razy cyfra dziesiatek plus 7 razy cyfra jedności

liczba o przestawionych cyfrach to 10x + y
spróbuj przestawić liczbe 57, liczba o przestawionych cyfrach jest 75 co zapiszesz tak: 75 = 10 * 7 + 1 * 5 czyli 10 razy cyfra dziesiatek plus 5 razy cyfra jedności

i teraz układamy układ równań do zadania

10y + x + 3x = 44
10 x + y - 5y = 52

4x + 10y = 44 I * (-5)
10x - 4y = 52 I * 2

-20x - 50y = -220
20x - 8y = 104
--------------------
- 58y = -116 I : (-58)
y = 2

obliczamy x
4x + 10y = 44
4x + 10 * 2 = 44
4x + 20 = 44
4x = 24 I:4
x = 6

wrócmy do danych
x to cyfra jedności a y to cyfra dziesiątek więc nasza liczba to 26

mozna sobie tez sprawdzić to rozwiązanie wracając do treści zadania

Jeżeli do liczby dwucyfrowej dodamy potrojoną cyfrę jedności,to otrzymamy 44
26 + 3 * 6 = 44
26 + 18 = 44
44 = 44
L = P

JeZeli od liczby o przestawionych cyfrach odejmiemy pięciokrotną cyfrę dzięsiątek pierwszej liczby to otrzymamy 52

62 - 5 * 2 = 52
62 - 10 = 52
52 = 52
L = P

wszystko sie zgadza :)
15 4 15