Odpowiedzi

2010-01-30T17:04:00+01:00
8 do kwadratu + 4 do kwadratu= x do kwadratu
64+ 16= x do kwadratu
82= x do kwadratu
pierwiastek z 82= x

pierwiastek z 82: 2= pierw. z 41
2010-01-30T17:15:57+01:00
W zalączniku

najpierw obliczamy długość tego odcinka z twierdzenia pitagorasa
c²=a²+b²
x²=5²+9²
x²=25+81
x²=106
x=√106

√106/2=0,5√106≈5 - połowa odcinka

teraz obliczamy odległość środka odcinka AB od początku układu współrzędnych w przybliżeniu
x²=2,5²+4,5²
x²=6,25+20,25
x≈5,14 - wynik