Zad 1.wyloncz wspolny czynnik przed znak pierwiastka; √20 +√125 , ³√24,³√32,³√-48,³√1/81.
zad. 3 oblicz sume liczb;√80,√75,³√16,³√24,√20,√72,³√88,³√-297
zad 4.oblicz roznice liczb;√112,√250,√45,√125,³√54,³√-40,³√-50,³√189
zad 7 oblicz; 4√5-10√5+6√5 , 4 ³√2-10 ³√2 + ³√2 + 4 , 10√1/3 +4 √1/3 -11 √1/3 + 3 , -2³√1/5 -10 √1/5 +4 ³√1/5 +3
zad 8.wykona dzialania; √20 +√45 -2√125 , 5³√-81 +5³√-24 + 20 ³√3 ,3√12 -5√27 -10 √48 , 10 ³√2 + ³√-54 -12 ³√-10

1

Odpowiedzi

2009-10-05T16:12:52+02:00
Zad 1
a) = 4*5 (pod pierwiastkiem) + 25*5 (pod pierwiastkiem = 2√5 + 5√5
b) =³√6*2= 2³*2= 2³√2
itd
zad 7.
a) =√5