Zad 1 Oblicz wyskosc i objętosc ostosłpa prawidłowego: a) czworokątnego o krawedzi podstawy 1dm i kawedzi bocznej 2dm b) trójkątnego o krawdzi posdawy 8cm i karedzi bocznej 12cm c) szesciokątnego o krawdzi podstawy 4cm i karedzi bocznej 10cm PROSZE ZRÓB:)

1

Odpowiedzi

2010-01-30T17:19:43+01:00
A) h= 2dm
V= 1*1*2=2dm[sześcienne]

b) h=12cm
Pp=8/4 √3=2√3
V=12* 2√3=24√3[sześciennych]

c)h=10cm
Pp=4/4 √3, czyli 1√3
V= 3*√3=3√3 [sześciennych]