Naczynie o wysokości h i polu powierzchni dna S napełniono do połowy cieczą
o gęstości r.
Oblicz wartość siły parcia cieczy na dno tego naczynia.
Uwzględnij ciśnienie atmosferyczne pa.
Czy kształt naczynia wpływa na ciśnienie wywierane na
dno naczynia?

1

Odpowiedzi

2010-01-30T17:36:50+01:00
P=1/2hgr
Kształt wpływa, ponieważ p=F/S
1 1 1