Obwód w kształcie okręgu o promieniu 10 cm ustawiono prostopadle do linii pola o indukcji 5T , a następnie w czasie 0,1s usunięto go z pola . Ile wynosi średnia wartość siły elektromotorycznej indukcji zaindukowanej na zaciskach obwodu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T20:05:19+01:00
E=-ΔФ/Δt ,SEM indukcji
ΔФ=BS ,strumień magnetyczny
S-pole powierzchni
S=пr²
S=3,14×0,01m²=0,0314m²
ΔФ=5T×0,0314m²
ΔФ=0,157Wb
E=-0,157Wb:0,1s
E=-1,57V