W korcach określano w przeszłości objętość ciał sypkich - ziaren zbóż, mąki, maku itp. Mniejszą jednostką była ćwierć, która - zgodnie ze swoją nazwą- stanowiła ¼ korca, jeszcze mniejszymi : miarka ( 1 miarka = ½ ćwierci), garniec ( 1 garniec= ¼ miarki) , kwarta ( 1 kwarta =¼ garnca ) i kwatera równa ¼ kwarty. orzec był równy, używając współczesnych jednostek, około 120 litrom.

1. Ile różnych starych jednostek objętości wymieniono w tym tekście? najpierw znajdź je i podkreśl, a dopiero potem wybierz odpowiedź.

A.3
B.4
C.5
D.6

2. W którym zestawie podane jednostki są uporządkowane zgodnie ze swoją wielkością ?

A. korzec , kwarta , garniec
B. kwaterka , miarka , kwarta
C.ćwierć , garniec , kwarta.
D.kwaterka , korzec , ćwierć

3.
a) Jaką częścią korca była ćwierć?
b) Jaką częścią ćwierci była miarka ?
c) Jaką częścią korca była miarka?
d) A jaką częścią korca był garniec?

4. Rolnik zebrał z pola 175 miarek zboża. Ile to korców ?
5. Ilu litrom były równe łącznie : ćwierć, 2 garnce i kwarta?
daje najlepsze i prosze zróbcie mi to ;****

1

Odpowiedzi

2010-01-30T20:03:08+01:00