W czasie pobytu w Irlandii zauważyłeś ogłoszenie o możliwości podjęcia czasowej pracy w charakterze asystenta w biurze podróży. Napisz list, w którym:
* krótko przedstawisz się i wyrazisz zainteresowanie tą pracą
* opiszesz swoje doswiadczenie i uzasadnisz dlaczego będzie przydatne w tej pracy
* podasz 2 cechy charakteru i napiszesz dlaczego sa ważne na tym stanowisku
* przedstawisz swoje zapytania co do oferty i wyrazisz gotowość stawienia się na rozmowę

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T17:44:58+01:00
Dear Sir/madam

My name is Anna Nowak. I would like to have further informations about a temporary work in your travel agency. This is very interesting job because I can make new friends.
I am certain that I am the best person for this job. I have experience, for example, I am a guide on school trips and I like traveling and geography.
I am brave and talkative. I think that this features are very important in this job, because assistant have to talk with clients and she have to recomend travels.
Could you tell me how much i can earn? Could you send me a list of documents which I should give you? I can go to interviev.
I am looking forward to hearing from you soon.
I can be contacted: 113245654
regards.
XYZ
6 3 6