Odpowiedzi

2010-01-30T17:55:12+01:00
Chodzi o konflikt chłopów i inteligencji. Czytając utwór wyraźnie widzimy przepaść dzielącą obie grupy społeczne. Wymarzony sojusz chłopsko - inteligencki jest złudzeniem, a rzeczywistość daleko odbiega od pragnień. Mieszczaństwo ulega chłopomanii, nie dostrzega rzeczywistego obrazu chłopstwa - zachwyca się wsią jako miejscem sielankowym, spokojnym chociaż jednocześnie czuje respekt do jej mieszkańców obawia się powtórzenia wydarzeń z przeszłości (rzeź szlachty - wystąpienie chłopów). Rzeczywiście między chłopstwem a inteligencją zachodzi brak porozumienia. Na świadomość mieszczan wpływają stereotypy i uprzedzenia. Wystarczy choćby zwrócić uwagę na rozmowę Radczyni z Kliminą : "Wyście sobie a my sobie. Każden sobie rzepkę skrobie". Słowa te świadczą o granicy dzielącej dwa stany społeczne.