Odpowiedzi

2010-01-30T17:43:07+01:00
Przyczyny:
- Chęć zdobycia Gdańska przez Niemcy
- Chęć zbudowania drogi transportowej na Warmię i Mazury
- Wojna na Dalekim Wschodzie
- Silny rozrost Japonii
- Podboje kolonii Francuskich przez Japonię
- Podboje kolonii Brytyjskich przez Japonię
- Zaniechanie traktatu wersalsko- waszyngtońskiego
- Polityka epizmentu
- Zajęcie Czechosłowacji i Austrii
- Chęć posiadania więcej ziemi

Skutki:
- śmierć wielu ludzi
- kryzysy gospodarcze w wielu krajach
- zniszczenia wielu dóbr materialnych
- niż demograficzny
- choroby popromienne
- w państwach komunistycznych dość wolno odbudowywano zabytki itp.
- bezrobocie
- żelazna kurtyna
- podział na strefy wpływów
- w państwach komustycznych było zagrażanie ludności (np. przez SB i UB)
- zróżnicowanie polityki
2010-01-30T18:06:19+01:00
Skutki:
-Było zróżnicowanie polityki
- bezrobocie
- tragiczny bilans wojny
- śmierć wielu ludzi ok. 50 mln
- formą pomocy dla zniszczonych krajów była amerykańska organizacja UNRRA
-podzielenie na wpływy
- wiele chorób popromienych
- rywalizacja supermocarstw
- rozpad imperiów kolonialnych
-migracje ludności

Przyczyne:
-kryzys gospodarczy
-układ społeczny wpłynął na rozwuj faszyzmu i narodowego socjalizmu
-chęci zbudowania drogi transportowej na Warmię i Mazury
- wojny na Dalekim Wschodzie
- przekreślenie traktatu wersalskiego
-podbój europy
- w niemczech wprowadzono powrzechny obowiazek wojskowy
- w konsekwencji doprowadził do ukształtowania się dwóch ośrodków agresji Niemiec i Włoch w Europie
- strach przed komunizmem w Europie