Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T18:19:30+01:00
Zadania obrony cywilnej w czasie wojny

* organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia
* organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym
* organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności
* zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej
* prowadzi likwidację skażeń i zakażeń
* pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami
* pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej
* pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania
* udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych
3 3 3
2010-01-30T20:50:34+01:00
Nie wiem zbytnio o co ci chodzi ... ; d
Ale na ten temat mam trochę w podręczniku . ;]
Więc proszę . ;d

Państwo stara się zapewnić swoim obywatelom odpowiednie warunki życia i rozwoju, zaspokajając potrzeby poszczególnych jednostek i grup społecznych . Jedną z elementarnych potrzeb jest bezpieczeństwo : Indywidualne [ osobiste ] i zbiorowe [ pubiczne ] .

Zagrożenia ...
Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego to prawdopodobieństwo : kradzieży, pobicia, gwałtu, wymuszania, szantażu, groź karalnych.

Bezpieczeństwu zbiorowemu zagrażają :
ataki terrorystyczne , zamieszki uliczne , tzw. zorganizowana przestępczości, a także siły natury - huraganowe wiatry, obfite opady, ekstremalne mrozy, susze i upały, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, rozległe pożary lasów i katastrofy przemysłowe .
Poważne zagrożenia publiczne mogą destabilizować sytuację w kraju [ np. zamieszki antyrządowe w Stanach Zjednoczonych związane z wojną Wietnamską, 1965-1973 ] . Bywają też przyczyn ą rozpadu państw lub nawet ich upadku [ np. rewolucja w Rosji w 1917 r., fala dążeń narodowościowych w Jugosławii po 1989 r. ] .
W celu zapewniania obywatelom poczucia bezpieczeństwa państwo utrzymuje w stałej gotowości odpowiedniej siły i środki, tworzy wyspecjalizowane instytucję i stosuje wypróbowane reguły postępowania, czyli tworzy SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.
1 5 1