Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T16:11:10+02:00
Kilka wskazówek do napisania referatu:
Notację wykładniczą stosujemy do zapisu wielkich
liczb, np.:
Liczbę 100000000000000000000 dosyć ciężko odczytać; można ją zapisać "1
i 20 zer" , ale przecież nie zapisuje się liczb w sposób liczbowo -
słowny.
Do zapisu tak dużych liczb stosuje się notację wykładniczą.
Przykłady zastosowania notacji wykładniczej w naukach przyrodniczych:
- masa atomu wodoru ok. 1,674 * 10 (-27) kg,
- masa wirusa grypy ok. 7*10(-16)kg,
- rosnący włos ok., 5*10(-9)m/s
- powierzchnia Polski 3,12*10(11)m(2),
- powierzchnia Litwy 6,52*10(10)m(2).
W nawiasach zapisałam wykładniki potęgi liczby 10.
Można w referacie umieścić nazwy tych "dużych liczb". Przedstawiony
system nazewnictwa liczb obowiązuje w Polsce i jeszcze w kilku krajach
(Wielkiej Brytanii, Niemczech),
tysiąc 10(3) - 1 000
milion 10(6) - 1 000 000
miliard 10(9) - 1 000 000 000
bilion 10(12) - 1 000 000 000 000
biliard 10(15) - 1 000 000 000 000 000
trylion 10(18) - 1 000 000 000 000 000 000
tryliard 10(21) - 1 000 000 000 000 000 000 000
kwadrylion 10(24) - 1 000 000 000 000 000 000 000 000
kwintylion 10(30) - 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
sekstylion 10(36) - 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
septylion 10(42) - 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
oktylion 10(48) - 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
nonylion 10(54)
decylion 10(60)
centylion 10(600)
2009-10-05T16:31:35+02:00
Wejdź na shvoong- tam znajdziesz odpowiedź ja nie moge kopiować
pozdrawiam

1 5 1