It was the first of September, 1985. I don't remember that day exactly. I can say that it was a very special and important day in my life. I was seven years old and I wanted to go to school. I woke up early that morning and put new white shirt and navy-blue trousers. The school year was starting at 9 a.m. However, I was ready at half past seven.

I was really wondering how the school looked like and what I would be doing there. When I went into the school it seemed to me to be very, very big. There were many children inside. I had never seen so many of them. I saw only a few friends. My mother showed me my class-room, and later left me alone, because she had to go to work. Me and about 30 children were sitting in class-room when suddenly a teacher went into the class. She was young and very nice. She had a beautiful smile. Our teacher told us about school and lessons.

After all I came back home with my friend and her mother. At home I packed books and exercise-books and I was ready for first lessons.


Przetłumaczyć na j polski z góry dzięki-)

3

Odpowiedzi

2010-01-30T18:04:01+01:00
To był pierwszego września 1985. Nie pamiętam tego dnia dokładnie. Mogę mówić, że to był bardzo specjalny i ważny dzień w moim życiu. Miałem siedem lat i chciałem chodzić do szkoły. Obudziłem się wcześnie ten poranek i położona nowa biała koszula i spodnie. Rok szkolny zaczynał się przy 9 a.m. Jednakże, byłem gotowy o pół do ósmej. Naprawdę zastanawiałem się jak szkoła przypominała i co robiłbym tam. Gdy wszedłem do szkoły, której to wydawało się mnie być samym, bardzo dużym.
Tam wiele dzieci siedziało w ciupie. Nigdy nie zobaczyłem tak wielu z nich. Zobaczyłem tylko kilku przyjaciół. Moja matka pokazała mnie mój class-room, i później zostawić mnie w spokoju, ponieważ musiała pójść do pracy. Ja i około 30 dzieci byliśmy obecni w klasie gdy nagle nauczyciel zajął się lekcją. Była młoda i bardzo miła. Miała piękny uśmiech. Nasz nauczyciel poinformował nas o szkole i lekcjach. Przecież wróciłem do domu z moim przyjacielem i jej matką. W domu zapakowałem książki i zeszyty i byłem gotowy na pierwsze lekcje.
2010-01-30T18:04:03+01:00
To był pierwszy września 1985 roku. Nie pamiętam ten dzień dokładnie. Mogę powiedzieć, że był to bardzo szczególny i ważny dzień w moim życiu. Miałem siedem lat i chciałem iść do szkoły. Obudziłem się wcześnie rano i wdrożyłem nową białą koszulę i granatowe spodnie. Rok szkolny był począwszy od 9 rano jednak gotów byłem o wpół do siódmej.Zastanawiałem się , jak wygląda szkoła i co będę robić. Kiedy poszedłem do szkoły wydawało mi się bardzo, bardzo duża. Było wiele dzieci w środku. Nigdy nie widziałem tak wielu z nich. Widziałem tylko kilku przyjaciół. Moja matka pokazała mi izbe, a potem zostawił mnie samego, bo musiała iść do pracy. Ja i około 30 dzieci siedziały w izbie, kiedy nagle nauczyciel wszedł do klasy. Była młoda i bardzo ładna. Miała piękny uśmiech. Nasz nauczyciel opowiadał nam o szkole i lekcjach. W końcu wróciłem do domu z moją przyjaciółką i jej matką. W domu spakowałem książki i ćwiczenia i byłem gotowy do pierwszych lekcji.
2010-01-30T18:14:56+01:00
To było 1. września, 1985 roku. Nie pamiętam dokładnie tego dnia. Mogę powiedzieć, że to był bardzo ważny dzień w moim życiu. Miałem 7 lat i chciałem iść do szkoły. Obudziłem się wcześnie rano i założyłem nową białą koszulę i granatowe spodnie. Rok szkolny zaczynał się o 9 rano. Jednak, ja byłem już gotowy o 7.30.

Byłem bardzo ciekawy, jak wygląda szkoła i co tam będę robić. Kiedy wszedłem do szkoły, wydawało mi się, że ona jest bardzo, bardzo wielka. W środku było dużo dzieci. Nigdy przedtem nie widziałem tylu ludzi. Tylko widziałem kilku przyjaciół. Mama pokazała mi moją klasę i później zostawiła mnie samego, ponieważ jechała do pracy. Ja i około 30 dzieci siedzieliśmy w klasie, kiedy nagle weszła nauczycielka. Ona była młoda i bardzo miła/fajna. Miała piękny uśmiech. Nasza nauczycielka opowiedziała nam o szkole i lekcjach.

Po wszystkim wróciłem do domu z moją przyjaciółką i jej mamą. W domu spakowałem książki i ćwiczenia i byłem gotowy na moje pierwsze lekcje.