Odpowiedzi

2015-08-22T00:32:17+02:00
1. Moment dipolowy cząsteczki jest równy zero, gdy wektory momentów dipolowych wiązań znoszą się wzajemnie. Taka sytuacja występuje m.in. w chlorku berylu, dwutlenku węgla, metanie czy trifluorku boru. 

2. 
a. NaCl - ma różny od zera moment dipolowy - wektor momentu dipolowego jest skierowany w stronę atomu chloru i nie jest znoszony przez inny atom. 
b. HCl - ma różny od zera moment dipolowy - analogicznie jak w przykładzie a - wektor momentu dipolowego jest skierowany w stronę atomu chloru i nie jest znoszony przez inny atom. 
c. H2 - ma zerowy moment dipolowy - wektory momentów dipolowych mają równą długość i przeciwny zwrot, więc znoszą się. 
d. CCl4 - ma zerowy moment dipolowy - wektory momentów dipolowych trzech chlorów są znoszone przez wektor momentu dipolowego czwartego chloru. 
e. CaO - ma różny od zera moment dipolowy - wektor momentu dipolowego skierowany jest w stronę atomu tlenu i nie jest znoszony przez inny atom. 


proszę :)
9 4 9