W korcach określano w przeszłości objętość ciał sypkich - ziaren zbóż, mąki, maku itp. Mniejszą jednostką była ćwierć, która - zgodnie ze swoją nazwą- stanowiła ¼ korca, jeszcze mniejszymi : miarka ( 1 miarka = ½ ćwierci), garniec ( 1 garniec= ¼ miarki) , kwarta ( 1 kwarta =¼ garnca ) i kwatera równa ¼ kwarty. orzec był równy, używając współczesnych jednostek, około 120 litrom.

1. Ile różnych starych jednostek objętości wymieniono w tym tekście? najpierw znajdź je i podkreśl, a dopiero potem wybierz odpowiedź.

A.3
B.4
C.5
D.6

2. W którym zestawie podane jednostki są uporządkowane zgodnie ze swoją wielkością ?

A. korzec , kwarta , garniec
B. kwaterka , miarka , kwarta
C.ćwierć , garniec , kwarta.
D.kwaterka , korzec , ćwierć

3.
a) Jaką częścią korca była ćwierć?
b) Jaką częścią ćwierci była miarka ?
c) Jaką częścią korca była miarka?
d) A jaką częścią korca był garniec?

4. Rolnik zebrał z pola 175 miarek zboża. Ile to korców ?
5. Ilu litrom były równe łącznie : ćwierć, 2 garnce i kwarta?
daje najlepsze i prosze zróbcie mi to ;****

2

Odpowiedzi

2010-01-30T20:01:03+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T20:14:36+01:00
Zadanie 1
korzec, ćwierć, miarka, garniec, kwarta, kwartera
Odp. D

Zadanie 2
Odp. C

Zadanie 3
a) 1/4 korca
b) 1/2 ćwierci
c) 1/8 korca
d) 1/32 korca

Zadanie 4
miarka= 1/8 korca

1/8*175=21,875 {korców}
175:8=21,875

Zadanie 5
1korc=120 litrów
1ćwierć=1/8 korzec

1/8*120=15[litrów]
1ćwierć=15litrów

1graniec=1/8ćwierci
2*1/8*15=15/4=3,75[litrów]

1kwarta=1/4garnca=1/16miarki=1/32ćwierci
1/32*15=15/32=0,46975[litrów]

15:32=0,46875
13 4 13