W pokoju państwa Nowaków stoi okrągły stół opromieniu 60cm. Aby przy tym stole zmieściło się 12 osób nalezy go rozłożyć wkładając miedzy dwie jego połówki prostokątny blat o wymiarach 120 cm i 80 cm. jaka będzie powierzchnia stołu po rozłożeniu? wynik podaj w metrach kwadratowych.

Zapisz obliczenia. DO obliczeń przyjmniej pi=3

1

Odpowiedzi

2010-01-30T18:31:11+01:00
Po=πr²=3*60²=3*3600=10800cm²=108m²
Pprostokąta=a*b=120*80=9600cm²=96m²
Pc=108+96=204m²
1 1 1