Odpowiedzi

2010-01-31T11:04:11+01:00
Nie wiem czy będzie dobrze ale napisze Ci to co mam w swoim Vademecum :)

1. Okres niemieckich sukcesów: wrzesień 1939-grudzień 1941)
Pierwsza faza konfliktu, rozgrywająca się gł. w Europie, toczyła się pod dyktando Niemiec. III Rzesza nie miała wyraźnej przewagi ekonomiczno-militarnej, potrafiła natomiast wykorzystac niezdecydowanie innych państw, ich brak koordynacji działań oraz konserwatyzm myśli wojskowej. Przeciwnicy Niemiec byli nie przygotowani do wojny, istniały pomiędzy nimi istotne różnice polityczne. Do końca 1941 roku wojna miała charakter manewrowy. O sukcesie decydowała śmiałosc planowania, intuicja i szybkosc działania. Wszystko to stworzyło pole do popisu wybitnym talentom dowódczym. Przykładem może byc kampania na Zachodzie Europy, gdzie obrona francuska załamała się pod naporem niemieckich już po 7 dniach walk.
Sukces Brytyjczyków w bitwie o Anglię nie ograniczał się do tego, iż ich lotnictwo zadało Niemcom wielkie straty. Rozstrzygające znaczenie miał fakt, iż Niemcy nie zdołali wyrządzic większych szkód flocie brytyjskiej. Panowała ona nad kanałem La Manche, udaremniając plany inwazji wyspy. Generalnie bilans 1940 r. był niezmiernie korzystny dla III Rzeszy. Niemcy i ich sprzymierzeńcy dokonali gruntownych zmian na mapie politycznej Europy.

Od końca 1940r. punkt ciężkosci wydarzeń przeniosł się na południe. Po przystąpieniu Włoch do wojny terenem konfliktu stał się rejon Morza Śródzmiemnego. Latem 1940r. morze to znajdowało się pod strategiczną kontrolą Wielkiej Brytanii, panującej nad Gibraltarem i Suezem.
Opanowanie Morza Śródziemnego było dla państw "Osi" koniecznością, tylko w ten sposób bowiem mogły one utorowac sobie drogę do centrów strategicznych Imperium Brytyjskiego - Bliskiego Wschodu oraz Indii. Zasadmnicze znczenie miało ewentualne zdobycie Egiptu, a kraj ten stanowił głowny cel rozpoczętych w 1940 r. operacji wojskowych Włoch i Niemiec.
Terenem zaintersowania Włoch oraz Niemiec były też Bałkany. Od 1940 r. obszar ten stawał się rózniez polem rywalizacji niemiecko-radzieckiej. Aneksja Besarabii zagroziła dostawom rumuńskiej ropy naftowej do Niemiec. Gdy próby wyjaśnienia powstałych nieporozumień nie powiodły się ( rozmowy Mołotowa z Berlinie w 1940r.), Hitler zdecydował się uderzyc na Wschód, nie czekając na wynik wojny z Wielką Brytanią. Niepowodzenia włoskie w Grecji oraz antyniemiecki przewrót w Jugosławii skłoniły jednak niemieckiego dyktatora do militarnego zaangażowania na Bałkanach. Kampania bałkańska okazała się pasmem błyskotliwych sukcesów Wehrmachtu, zakłóciła jednak harmonogram przygotowac do wojny na wschodzie. Termin ataku trzeba było przesunąc na drugą połowe czerwca 1941r. i chociaż początkowo natarcie niemieckie z ZSRR rozwijało się zgodnie z zasadami wojny błyskawicznej, Niemcom zabrakło kilku tygodni, aby dotrzec do Moskwy przed nadejściem zimy.

Mam jeszcze w tabelkach opisane zmiany terytorialne, operacje wojskowe itp. Jak chcesz to napisz a ja Ci zeskanuje.