Odpowiedzi

2010-01-30T21:04:37+01:00
ZSRR napadło na Polske 17 września 1939 roku, wcześniej wysyłając dokument do władz Polski z jakich powodów byli "zmuszeni" zaatakować, te argumenty były niezgodne z prawdą.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T21:09:43+01:00
Na podstawie założeń i obustronnych obietnic złożonych sobie przez ZSRR i III Rzeszę, po agresji hitlerowskiej Rzeszy na Polskę, miała nastąpić agresja Sowiecka, by wprowadzić w Europie Środkowej nowy ład.
Gwarancje bezpieczeństwa udzielone państwu Polskiemu przez Francję i Wielką Brytanię ograniczały się jedynie do ataku ze strony Niemiec, nie zaś do agresji sowieckiej, co miało odbicie również później, w trakcie pobytu na emigracji rządu RP.
Tak więc, dnia 17 września 1939 roku nastąpiła realizacja zobowiązań sojuszniczych zawartych w tajnym protokole paktu RIbbentrop-Mołotov o dokonaniu notabene rozbioru Polski. Tego dnia jednostki sowieckie przekroczyły granicę wschodnią II RP i ruszyły w błyskawicznym tempie do boju, nie napotykając na znaczy opór Polskiego Korpusu Obrony Pogranicza. Brak oporu wynikał ze stanowiska Naczelnego Wodza i jego jurysdykcji, by unikać walki z wrogiem na Wschodzie. Wynikało to poniekąd z tego, iż oficjalnie ZSRR nie był w stanie wojny z II RP oraz ze składu KOP-u - głównie inteligencja, rezerwiści i policja. Ugodowa postawa Polaków z KOP-u znalazła odzwierciedlenie w zbrodniach dokonanych przez NKVD między innymi w tej najsłynniejszej, w lesie katyńskim. Nazistowskie ekipy, które odkryły miejsce kaźni nagrały przerażający film o tym wydarzeniu, który nadal można zobaczyć, chociażby na youtube.com .
Także 17 września nadeszła nota Mołotova do ambasadora, o następującej treści:
Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje regiony przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. Pozostawiona sobie samej i pozbawiona kierownictwa, Polska stała się wygodnym polem działania dla wszelkich poczynań i prób zaskoczenia, mogących zagrozić ZSRR. Dlatego też rząd sowiecki, który zachowywał dotąd neutralność, nie może pozostać dłużej neutralnym w obliczu tych faktów.

Rząd sowiecki nie może również pozostać obojętnym w chwili, gdy bracia tej samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zamieszkujący na terytorium Polski i pozostawieni swemu losowi, znajdują się bez żadnej obrony.

Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd sowiecki wydał rozkazy naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej, aby jej oddziały przekroczyły granicę i wzięły pod obronę życie i mienie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi.

Rząd sowiecki zamierza jednocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić lud polski od nieszczęsnej wojny, w którą wpędzili go nierozsądni przywódcy, i dać mu możliwość egzystencji w warunkach pokojowych.

Podpisano: komisarz ludowy spraw zagranicznych

Tak więc, sojusznicy II RP nie wypowiedzieli wojny ZSRR, mimo, że brytyjska generalicja planowała akcje zaczepne przeciwko ZSRR - ruszenie przez Norwegię i od strony Oceanu Indyjskiego (Indie, Persja), to Francja kategorycznie odmawiała wsparcia w ewentualnej wojnie z ZSRR, a sama Wielka Brytania była zbyt słaba (brak wystarczające ilości armii, przy olbrzymim udziale floty) by wykonać atak na ZSRR, jednocześnie prowadząc wojnę z Niemcami. Polska była sama.
W dzień agresji, rząd i prezydent przekraczali granicę z Rumunią. Polacy jednak stawiali opór agresji sowieckiej, między innymi bohaterska była obrona miasta Lwowa przed zajęciem sowieckim. 17 września 1939 spotkały się jednostki Armii Czerwonej ze swoimi sojusznikami z Wehrmachtu.
Rozbiór Polski i nowy ład miały trwać według sowietów, aż Hitler osłabnie i wtedy można będzie dokonać agresji na Rzeszę, zaś według chorych, ideologicznych pobudek Hitlera, gdy on upora się z wrogami na Zachodzie. jak wiemy, w czerwcu 1941 Hitler zmienił zdanie i rozpoczął wojnę na dwa fronty.
Paradoksalnie można rzecz, iż wojna między dwoma tyranami była przyczyną odrodzenia się socjalistycznej Polski, a teraz Polski dmeokratycznej.