Oblicz + obliczenia
1. Zapisz w postaci wyrazenia algebraicznego:
liczbę o 2 wieksza od x
liczbe o 4 mniejsza od x
polowe liczby x
liczbe o 5 razy wieksza od x
liczbe 4 razy mniejsza od x
kwadrat liczby x
szescian liczby x
10% liczby x
liczbe o 15% wieksza od x
iloczyn liczby x i y
iloraz liczby a i b
liczbe parzysta
liczbe nieparzysta
srednia arytmetyczna liczb a b i c

2. Oblicz wartość liczbową wyrażeń:
x²-3xy dla x=2 i y- 3
2xy - y² dla x=4 i y- -2
3a + 2b dla a = -5 i b= -2

3. Uporządkuj jednomiany:
3x * (-5y)
(-2x)*(-5a)
-4x * 6a

4. Doprowadz do najprostrzej postaci:
3x-2y+5x-7y
(x+y)-(x+y)
3(x-2y)+2(x+3y)
x(x-2y)-3y(3x+2y)
(34x)(2x+5)
(2x-y)(3y-4x)

5. dokończ wzory skróconego mnożenia:
(a+b)²=
(a-b)²=
(a+b)(a-b)=

6. Zastosuj wzory skróconego mnożenia:
(x+y)(x-y)
(3x-1)(3x+1)
(2x-5y)²
(x+6y)²

7. Doprowadz do najprotrzej postaci wyrażenie:

2(x-4)-3x(x-5)
następnie oblicz dla x=0,52

Odpowiedzi

2009-10-05T16:38:26+02:00
1. Zapisz w postaci wyrazenia algebraicznego:
liczbę o 2 wieksza od x=x+2
liczbe o 4 mniejsza od x=x-4
polowe liczby x=1/2x
liczbę 5 razy wiekszą od x=5x
liczbe 4 razy mniejsza od x=x/4
kwadrat liczby x=x²
szescian liczby x=x³
10% liczby x=10%x
liczbe o 15% wieksza od x=115%x
iloczyn liczby x i y=xy
iloraz liczby a i b=a:b
liczbe parzysta=2
liczbe nieparzysta=3
srednia arytmetyczna liczb a b i c=a+b+c i tą sumę podzielić przez 3

2. Oblicz wartość liczbową wyrażeń:
2²-3*2*(-3)=4-(-18)=22
2*4*(-2)-(-2)²=(-16)-4=-20
3*(-5)+2*(-2)=-15+(-4)=-19
7. Doprowadz do najprotrzej postaci wyrażenie:
2(x-4)-3x(x-5)=2x-8-3x²+15=2x-3x²+7=2*1/2-3*(1/2*1/2)+7=1-3*1/4=1-3/4=1/4

1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T16:41:13+02:00
1. Zapisz w postaci wyrazenia algebraicznego:
liczbę o 2 wieksza od x
x+2
liczbe o 4 mniejsza od x
x-4
polowe liczby x
1/2*x
liczbe o 5 razy wieksza od x
5*x
liczbe 4 razy mniejsza od x
x/4
kwadrat liczby x

szescian liczby x

10% liczby x
0,1*x
liczbe o 15% wieksza od x
x+0,15x
iloczyn liczby x i y
x*y
iloraz liczby a i b
a/b
liczbe parzysta
4
liczbe nieparzysta
3
srednia arytmetyczna liczb a b i c
(a+b+c)/3


2. Oblicz wartość liczbową wyrażeń:
x²-3xy dla x=2 i y- 3
2²-3*2*(-3)=4+18=22

2xy - y² dla x=4 i y=-2
2*4*(-2)-(-2)²=-16-4=-20

3a + 2b dla a = -5 i b= -2
3*(-5)+2*(-2)=-15-4=-19


3. Uporządkuj jednomiany:
3x * (-5y) = -15xy
(-2x)*(-5a)=10ax
-4x * 6a=-24ax


4. Doprowadz do najprostrzej postaci:
3x-2y+5x-7y = 8x-9y
(x+y)-(x+y)=x²+xy-xy+y²=x²+y²
3(x-2y)+2(x+3y)=3x-6y+2x+6y=5x
x(x-2y)-3y(3x+2y)=x²-2xy-9xy-6y²=x²-11xy-6y²
(34x)(2x+5)=68x²+170x
(2x-y)(3y-4x)=6xy-8x²-3y²+4xy=-8x²-3y²+10xy


5. dokończ wzory skróconego mnożenia:
(a+b)²=a²+2ab+b²
(a-b)²=a²-2ab+b²
(a+b)(a-b)=a²-b²


6. Zastosuj
wzory skróconego mnożenia:
(x+y)(x-y)=x²-y²
(3x-1)(3x+1)=9x²-1
(2x-5y)²=4x²-20xy+25y²
(x+6y)²=x²+12xy+36y²


7. Doprowadz do najprotrzej postaci wyrażenie:

2(x-4)-3x(x-5) = 2x-8-3x²+15x = -3x²+17x-8
-3*0,5²+17*0,5-8=-5*0,25+8,5-8=-1,25+8,5-8=-0,75
następnie oblicz dla x=0,5
4 4 4