1 Ciało o masie m=3kg puszczono swobodnie z wysokości h=5m. Prędkość ciała przed uderzeniem w ziemię będzie miała wartość :
a. 15 b.7.5 c.10 d. 150

2 Jeśli prędkość wyrzutu ciała pionowo do góry zwiększymy dwa razy, to wysokość maksymalna na jaką wzniesie się ciało:
a. wzrośnie dwa razy b. wzrośnie 4 razy c. zmaleje dwa razy d. wzrośnie o

3 Wskaż błędną odpowiedź:
a. siły wzajemnego oddziaływania są równe,
b. siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał zależą od mas obu ciał,
c. siły wzajemnego oddziaływania dwu mas równoważą się ponieważ są równe,
d. siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał zależą od odległości między ciałami.
e. Im dalej tym wartość siły jest mniejsza.
4 Wskaż poprawne stwierdzenie:
a. ciężar ciała jest stały nie zależnie od miejsca w jakim się znajduje,
b. ciężar ciała nie zależy od jego masy,
c. masa ciała jest stała i nie zależy od ośrodka w jakim się znajduje,
d. masa ciała zależy od jego ciężaru.
5 Samochód na poziomym odcinku drogi porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Wypadkowa sił działających na samochód jest równa:
a. zero,
b. stała różna od zera,
c. wprost proporcjonalna do czasu,
d. odwrotnie proporcjonalna do przyspieszenia.

6 Człowiek stojący w wincie na wadze sprężynowej zauważył, że waga wskazuje połowę jego ciężaru. Na tej podstawie można wywnioskować, że winda porusza się ruchem:
a. jednostajnie przyspieszonym w górę,
b. jednostajnie opóźnionym w dół,
c. jednostajnie przyspieszonym w górę lub ruchem jednostajnie opóźnionym w dół
d. jednostajnie opóźnionym w górę lub ruchem jednostajnie przyspieszonym w dół.

1

Odpowiedzi

2010-01-30T18:46:46+01:00
1.
Cala energia potencjalna zamieni się w energię kinetyczną:
Ek = Ep
(mv^2)/2 = mgh //m sie skróci
(v^2)/2 = gh
v^2 = 2gh
v = pierwiastek(2gh)

jest to wzór na swobodny spadek, który NIE ZALEŻY od masy (wartość masy jest więc zbędna)

v = pierwiastek(2*10ms^2 * 5m)
v = 10m/s
odp. c

2. odp.b
3. odp. a i c chyba
4. c
5.b
6.d