1.Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników
c)3u+2v=2
5u+4v=6
d)3s+5t=-6
1,5s-2t=-3
e)5=3x-y
5x-2y=7
f)x-3y=5
y+3x=-5
2.Rozwiąż układy równań metoda przeciwnych współczynników
a)2x-3y=7
3x-5y=11
b)5p-2r=21
3p+5r=-6
c)2x-3y=10
5x+5y=0
e)4x+5y=12,3
3x-2y=-4
f)3x-0,2y=35
2,5x-5y=5

1

Odpowiedzi

2010-01-30T19:16:38+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
C) 3u+2v=2 /*(-2)
5u+4v=6
-6u-4v=-4
5u+4v=6
u=2
3u+2v=2
3*2+2v=2
6+2v=2
2v=-4/:2
v=-2
u=2
v=-2
d) 3s+5t=-6
1,5s-2t=-3/*-2
3s+5t=-6
-3s+4t=6
3t=0
t=0
3s+5*0=-6
3s+0=-6
3s=-6/:3
s=-2
t=0
s=-2
e) 5=3x-y
5x-2y=7
3x-y=5/*(-2)
5x-2y=7
-6x+2y=-10
5x-2y=7
-x=-3/:-1
x=3
3*3-y=5
9-y=5
-y=5-9
-y=-4/;-1
y=4
x=3
y=4
f) x-3y=5
y+3x=-5
x-3y=5/*-3
3x+y=-5
-3x+9y=-15
3x+y=-5
10y=-20/:10
y=-2
x-3y=5
x-3*(-2)=5
x+6=5
x=-1
y=-2
x=1
2.
a)
2x-3y=7/*(-3)
3x-5y=11/*2
-6x+9y=21
6x-10y=22
-y=1/:(-1)
y=-1
2x-3*(-1)=7
2x+3=7
2x=4/:2
x=2
x=2
y=-1
b)
5p-2r=21/*5
3p+5r=-6/*2
25p-10r=105
6p+10r=-12
31p=93/: 31
p=3
5p-2r=21
5*3-2r=21
15-2r=21
-2r=6/: -2
r=-3
p=3
c)
2x-3y=10/*5
5x+5y=0/*3
10x-15y=50
15x+15y=0
25x=50/:25
x=2
2x-3y=10
2*2-3y=10
-3y=10-4
-3y=6/:-3
y=-2
x=2
e)
4x+5y=12,3/*3
3x-2y=-4/*-4
12x+15y=36,9
-12x+8y=16
23y=52,9/:23
y=2,3
4x+5y=12,3
4x+5*2,3=12.3
4x+11,5=12,3
4x=0,8
x=0,2
f)
3x-0,2y=35/*-2,5
2.5x-5y=5/*3
-7,5+0,5y=-87,5
7,5x-15y=15
14,5y=72,5/:14,5
y=5
3x-0.2y=35
3x-0,2*5=35
3x-1=35
3x=36/:3
x=12
y=5
41 4 41
błąd w b w zadaniu drugim !!! ma być p=3 i r=-3!
a tak ma dobrze sorry nie ten przykład :)
przykład e!
ma być x=0,2 i y=2,3 !
a nie 0,8 , jak ci moderatorzy sprawdzają ? :(