Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T19:15:49+01:00
Przykłady nietolerancji :

- " Noc św. Bartłomieja w Paryżu " (23/24 sierpień 1572 r )
W tę noc do Paryża zjechali się hugenoci (kalwiniści). Przybyli oni na ślub Henryka, króla Nawarry, aby zawrzeć ugodę katolicko-protestancką. Wtedy Gwizjusze dokonali rzeźi na hugenotach - zabijali wszystkich, nie szczędząc nawet dzieci i kobiet. Następnego dnia dokończyli masakrę, mordując ostatnich hugenotów pozostałych w Paryżu. Zwłoki mordowanych wrzucano do Sekwany.

-postanowienie na Soborze w Trydencie (1545 - 1563 )
Biskupi uznali prostestantów za heretyków i potępili ich. Stworzyli oni specjalną instutucję, która zajmowała się zwalczaniem ich poglądów. Instytucja ta nazywała się Inkwizycją.

- król Zygmunt III Waza (1587-1632)
Z powodu fanatycznego katolicyzmu i braku jakiejkolwiek tolerancji ze strony Zygmunta III stracił on koronę.

-konflikty Polski z innymi krajami w XVII wieku
Wszystkie konflikty prowadzone między Polską a innymi krajami miały między innymi przyczymę wojen religijnych. Polacy walczyli z najeżdżającymi ich Kozakami, Tatarami, Rosjanami, Turkami oraz Szwedami.

-ideologia szlachty polskiej (Sarmatyzm)
Ideologia ta wywodziła swoje pochodzenie ze starożytności. Chwaliła polskie zwyczaje i za wszelką cenę broniła katolicyzmu. Inne wyznania były tępione.


Przkłady tolerancji :

- pokój w Augsburgu (1555 r)
Pokój ten kończył wojny religijne w Niemczech

- edykt nantejski (1598 r)
Kończył wojny religijne we Francji

- Unia lubelska, czyli unia realna między Polską i Litwą
W czasie trwania tej unii Polska była krajem chrześcijańskim, a Litwa protestanckim. Wtedy Polska uchodziła za najbardziej tolerancyjny kraj w Europie
1 5 1