Odpowiedzi

2010-01-30T19:21:27+01:00
Zapowiedź redukcji armii koronnej w lutym 1794 roku oraz zapoczątkowana w Warszawie fala aresztowań na przełomie lutego i marca postawiły spiskowców przed faktem, iż dalej nie da się odwlec decyzji rozpoczęcia insurekcji. Powstanie 24.3.1794 trwało do 16.11.1794. Insurekcję kościuszkowska zalicza się do najdonioślejszych wydarzen w dziejach polski. Zapoczątkowała okres powstań narodowych, objęła wszystkie dzielnice przedrozbiorowego państwa, wymierzona była przeciwko dwóm zabórcom: Rosji i prusom. W powstaniu uczestniczyło około 300tys. ludzi. Dowódcy wywodzili się ze Szkoły Rycerskiej. W insurekcji walka orężna złączyła się z próbami rozwiązania nabrzniałych kwestii społecznych. Kościuszko mówił "Za samą szlachtą bić się nie będę, chce wolności całego narodu". Z tych przemyśleń zrodził się uniwersal wydany 7.5.1794 w obozie pod Połańcem. Mimo poniesionej klęski powstanie przyspieszyło kształtowanie się nowoczesnego państwa. Tadeusz kościuszko- urodził się 4.2.1746 w Mereczowszczyźnie na Wołyniu. Ukończył Korpus Kadetów w Warszawie. Dzięki stypendium królewskiemu uczył się w paryżu w akademii malarstwa i rzeźby oraz studiował inżynierie wojskową. Uczestniczył po stronie amerykańskiej w wojnie wyzwoleńczej i zasłynął w niej jako inżynier, budowniczy fortec wzdłuż rzeki Hudson. Wojna w obronie konstytucjii 3 mała ujawniła talenty kościuszki który odegrał znaczącą rolę w obronie linii bugu. Wówczas otrzymał awans na generała. Po akcesie monarchy do targowicy kościuszko opuścił polskę i udał się do saksonii i tam przygotowywał powstanie. Po jego klęsce wycofał się z życia politycznego i zamieszkał w szwajcarii. Zmarł 15.10.1817. Jego szczątki pochowano w 1819 na wawelu.
1 5 1
2010-01-30T19:32:44+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/historia/xviii_wiek/4473-powstanie_ko%C5%9Bciuszkowskie_przyczyny_przebieg_skutki.html