Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T19:16:50+01:00
1. Zasada dla czasowników słabych
dodajemy przedrostek -ge i końcówkę -t lub -et.
np. fragen, warten
fragen/gefragt
warten/gewartet

2. Zasada dla czasowników o zakończeniu -iren i dla czasowników nierozdzielnie złożonych (takie o poczatku -be, -ver itp)
nie otrzymują przedrostka -ge ale otrzymują końcówkę -t
np. studieren, erklären

studieren/studiert
erklären/erklärt

podobnie tyczy się sprawa mocnych nierozdzielnie złożonych
np. empfehlen (nie otrzymuja przedrostka -ge ale nie otrzymują -t tylko -en) - często może wystąpić zmiana samogłoski rdzennej
np. empfehlen, besprechen
empfehlen/empfohlen
besprechen/besprochen

przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych:
BE-zahlen - bezahlen (zapłacić)
EMP- fangen - empfangen (przyjmować)
ENT-stehen - entstehen (powstać)
ER-halten - erhalten (otrzymać)
GE-fallen - gefallen (podobać się)
MISS-brauchen - missbrauchen (nadużywać)
VER-bringen - verbringen (spędzać)
ZER-reißen - zerreißen (rozrywać)
3. Zasada dla czasowników rozdzielnie złożonych
-ge wchodzi między przedrostek a czasownik
np. zumachen, aufräumen
zumachen/zugemacht
aufräumen/aufgeräumt

rozdzielnie złożone - przedrostki
AB- holen - abholen (odebrać)
AN- kommen - ankommen (przybyć)
AUF- stehen - aufstehen (wstać)
AUS- packen - auspacken (rozpakować)
BEI- bringen - beibringen (wpajać)
EIN- laden - einladen (zapraszać)
FERN- sehen - fernsehen (oglądać telewizję)
FEST- machen - festmachen (przymocować)
FORT- setzen - fortsetzen (kontynuować)
HER- stellen - herstellen (produkować)
HIN- fallen - hinfallen (upaść)
LOS- fahren - losfahren (wyruszyć w drogę)
MIT- teilen - mitteilen (zawiadomić)
NACH- prüfen - nachprüfen (sprawdzić)
VOR- lesen - vorlesen (przeczytać na głos)
WEG- werfen - wegwerfen (wyrzucić)
WEITER- fahren weiterfahren (pojechać dalej)
ZU- machen - zumachen (zamknąć)
ZURüCK- kommen - zurückkommen (wrócić)
ZUSAMMEN- passen - zusammenpassen (dopasowywać)4. Zasada dla czasowników modalnych i czasowników nieregularnych
np. wollen, mögen, bringen, denken.
wollen/gewollt
mögen/gemocht
bringen/gebracht
denken/gedacht

5. Zasada dla czasowników mocnych
głównei dodajemy przedrostek -ge i końcówkę -en (należy pamiętać, że często zmienia się samogłoska rdzenna)
przykłady
bleiben, singen, gehen

bleiben/geblieben
singen/gesungen
gehen/gegangen

wydaje mi się, że tak ma być:P
6 4 6