1. Wzory opisujące prędkość, drogę, czas, przyśzpieszenie i opóźnienie dla ruchów: jednostajnego, przyśpieszonego, i opóźnionego.
2. Zasada zachowania energii.
3. Wzory na energię potencjalną i kinetyczną.
4. Rodzaje ruchów drgających.
5. Wielkości opisujące ruch drgający oraz ich wzory.
6. Pojęcie rezonansu, izochronizmu.
7. Od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego
8. Rodzaje fal.
9.Wielkości charakteryzujące fale.
10. Cechy dzwięków.
11. Rodzaje dzwięków.
Powyższe punkty to DRGANIA I FALE

Teraz FALE ELEKTROMAGNETYCZNE
1. Własności fal elektromagnetycznych.
2. Rodzaje fal elektromagnetycznych.
3. Pozytywne i negatywne skutki oddziaływania fal elektromagnetycznych.
4. Dzielenie fal ze względu na źródło ich otrzymywania.
5. Opis zjawiska dyfrakcji i interfrensji.
6. Co to jest siatka dyfrakcyjna.
7. Zródła fal elektromagnetycznych.

2

Odpowiedzi

2010-01-30T22:11:00+01:00
1.
v=s/t
s=v*t
t=v/s
a=v/t
jedn. przyspieszony ruch s=a*tkwadrat/2
8.rodzaje fal:poprzeczna i podłużna
7. Okres drgania wahadła zależy od jego długości
9.
-długość fali
-prędkość fali
-amplituda
10. cechy dźwięków:
częstotliwość ,natężenie,charakter drgań
11.rodzaje dźwieków:
ultradźwięki i infradźwięki
5.wielkości opisujące ruch drgający:
-amplituda(A)
-okres(T)
-czestotliwość(f) f=1/T
6.
rezonans mechaniczny-tozjawisko silnego wzmocnienia amplitudy drgań ciala podczas pobudzania go do drgan przez siłę wymuszającą o częstotliwości równej rezonansowi.
2.rodzaje fal elektromagn.:
fale radiowe,mikrofale,promieniowanie podczerwone,swiatło widzialne,promieniowanie ultrafioletowe,promieniowanie gamma

7.
prądy wysokiej częstotliwości,słońce,drgania obwodów elektrycznych,łuki elektryczne,substancje promieniotwórcze
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T22:41:02+01:00
Zad.1 Wzory
-prędkość V=Δs/Δt s-droga t-czas /kreska ułamkowa
-droga S=v*t- w ruchu jednostajnym S=(Vp+Vk)*t/2 Vp-prędkość początkowa
Vk-prędkość końcowa t-czas
czas T=s/v
przyspieszenie a=Δv/Δt
opóźnienie V=vo-vk

Zad.2 Zasada zachowania energii zwana prawem zachowania energii stwierdza, że całkowita ilość energii w systemie pozostaje stała w czasie.

ENERGIA POTENCJALNA JEST RÓWNA ENERGII KINETYCZNEJ.

Ek= mgh
Ep = m*v²/2
Ep=Ek

Zad. 3 Energia potencjalna Ep = m*g*h Ep - energia potencjalna
m - masa
h - wysokość
g -współczynnik grawitacyjny

Energia kinetyczna Ek = m*v²/2 Ek-energia kinetyczna
M-masa
V-prędkość

Zad.4 Rodzaje ruchów drgających:
a) gdy w równych odstępach czasu powtarza się regularnie ten sam ciąg identycznych stanów układu - drgania niegasnące.
b) gdy okresowo powtarzają się podobne ciągi stanów układu, lecz wartość maksymalnego wychylenia z położenia równowagi maleje - drgania gasnące

Zad. 5 Wielkości: położenie równowagi, amplituda, okres

Amplituda -maksymalne wychylenie cząstki ośrodka sprężystego z położenia równowagi

Okres - czas, w którym cząstka wykonuje jedno pełne drganie

okres drgań: wzór T = 2π*pierwiastek l/g
gdzie l= długość , g= przyspieszenie grawitacyjne

Wartość amplitudy zależy od stosunku , czyli od stosunku częstości siły do częstości drgań swobodnych.

Zad.6
Rezonans – zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się pochłanianiem energii poprzez wykonywanie drgań o dużej amplitudzie przez układ drgający dla określonych częstotliwości drgań.

Izochronizm – właściwość wszystkich harmonicznych układów drgających polegająca na niezależności okresu drgań od ich amplitudy. Rzeczywiste układy drgające wykonują z dobrym przybliżeniem drgania harmoniczne i pozostają izochroniczne wówczas, gdy amplituda drgań jest stosunkowo mała.

Zad.7
od długości wahadła

Zad.8
poprzeczne i podłużne

Zad.9
1) amplituda fali A-różnica wysokości między szczytem i doliną fali podzielona przez dwa.
2)Długość fali- odległość jaką przebywa fala w czasie jednego okresu.Oznaczamy literą lambda i lambda= V*T=v/f
3)częstotliwość f -liczba pełnych drgań fali w czasie 1 s Jednostka: Hz=1/s
4)Prędkość fali V
5)faza fali- jednostka to radian, ta wielkość mierzy przesunięcie fali
6) okres T - czas jednego pełnego drgnięcia

Zad.10
natężenie, wysokość i barwa

Zad.11
ultradźwięki, dźwięki słyszalne przez człowieka i infradźwięki


Zad.1 -rozchodzą sie w próżni
- obejmują bardzo szeroki zakres częstości i długości fal
- służą do przesyłania audycji radiowych na duże odległości
-krótsze fale służą do wykorzystywania w komunikacji telewizyjnej i satelitarnej
-używane podczas rentgena

Zad.2
radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie X, promieniowanie gamma

Zad.4
Płaskie, długie, średnie, decymetrowe, ultrakrótkie, mikrofale, bardzo długie

Zad.5
Termin "interferencja" odnosi się do każdej sytuacji, w której dwie lub więcej fal nakłada się w przestrzeni. W opisie zjawiska interferencji stosujemy zasadę superpozycji liniowej: Kiedy dwie lub więcej fal nakłada się na siebie, to wypadkowe wychylenie w każdym punkcie i w każdym momencie może być znalezione przez dodawanie wychyleń w tym punkcie wywoływanych przez poszczególne fale tak, jak gdyby każda z nich występowała tam oddzielnie.

Dyfrakcja (uginanie się) fal polega na opływaniu przeszkody jaką napotyka fala na swej drodze (krawędzi szczeliny, przez która przechodzi fala lub brzegów przesłony zatrzymującej falę). Pełny opis dyfrakcji w realnie występujących sytuacjach jest zagadnieniem bardzo złożonym i udaje się go przeprowadzić tylko dla wybranych przypadków i to tylko po przyjęciu pewnych założeń upraszczających.

Zad.6
Jeżeli na jednej płycie szklanej lub wykonanej z metalowego stopu zwierciadłowego wykonamy bardzo wiele wąskich szczelin położonych równolegle do siebie to otrzymamy przyrząd zwany siatką dyfrakcyjną. Służy ona do precyzyjnego wykrywania widma promieniowania, które na nią pada.

Zad.7
- naturalne np. wyładowania atmosferyczne, zjawiska geologiczne we wnętrzu Ziemi, gwiazdy
-sztuczne np. nadajniki radiowe, komputery, kuchenki mikrofalowe, spawarki
2 5 2