Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T19:13:59+01:00
Przepis na zdanie w czasie Perfekt:
Podmiot + haben/sein +….+Partizip Perfekt.
2010-01-30T19:24:25+01:00
Zdania w czasie perfect tworzy się bardzo łatwo. Dajmy przykład że jest zdanie Er fahrt gern Rad. Musimy ocenić czy dana czynność opisywana w zdaniu w tym przypadku jazda na rowerze jest czynnością bierną czy czynną. Czyli czy poruszamy się z punktu A. do punktu B. W tym przypadku poruszamy się więc dodajemy do zdania czasownik posiłkowy sein. Musimy ten czasownik odmienić. Er ist. I tak brzmi początek zdania. Jak mamy Er ist piszemy gern a na końcu czynność w nieodmiennej formie. Zdanie powinno wyglądać tak Er ist gern Rad gefahren. Do nie odmienionej części dodajemy przedrostek ge-. Ale jeśli nie poruszamy się z punktu A. do punktu B. piszemy czasownik posiłkowy haben. I odmieniamy. Np: Ich male gern. Ja maluje chętnie. Odmieniamy czasownik posiłkowy haben- Ich habe . Dodajemy gern a na końcu stawiamy czasownik z cząstką gemalt w tym przypadku. I tak powstaje czas przeszły perfect. W razie być czegoś nie rozumiał pytaj.


Czekam na naj..