Prostokąt o wymiarach 4 cm i 2,5 cm jest planem działki budowlanej w skali 1 : 1000.
a) oblicz pole tej działki
b) Ile metrów bieżących siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki budowlanej jeżeli na działce jest brama o szerokości 2m i dwie furtki o szerokości 1m każda ?
c) 25% działki zajmuję sad, a 10 % -ogródek warzywny.
Oblicz , ile m² zajmuje sad, a ile ogródek warzywny .

3

Odpowiedzi

2010-01-30T19:15:02+01:00
A) pole działki na mapie:
4 cm x 2,5 cm = 10 cm²

w rzeczywistości:
1: 1000
1 cm - 1000 cm
1 cm - 10 m
4 cm - 40 m
2,5 cm - 25 m
40 m x 25 m = 1000m²

b) 2 m + 2 x 1 m = 4 m
obwód: 40 m x 2 + 25 m x 2 = 80 m + 50 m = 130 m
130 m - 4 m = 126 m
potrzeba 126 metrów bieżących siatki

c) 25 % = 0,25
0,25 x 1000 m² = 250 m²
sad zajmuje 250 m²
10 % = 0,10 = 0,1
0,1 x 1000 m² = 100 m²
ogródek warzywny zajmuje 100m²
6 5 6
2010-01-30T19:38:16+01:00
A) 4 cm na mapie to 4*1000 (4000 cm = 40 m) w terenie
2,5 cm na mapie to 2,5*1000 (2500 cm=25 m) w terenie
40m*25m=1000m2 (m2 to metry kwadratowe)
Odp.: Pole tej działki wynosi 1000 m2.
b) 40m*2 + 25m*2 - (2m+2*1m) = 80m + 50m - 4m = 130m - 4m = 126m
Odp.: Na ogrodzenie tej działki potrzeba 126m siatki.
c) POLE - 1000 m2
25% z 1000 m2 = 250 m2
10% z 1000 m2 = 100 m2
Odp.: Sad zajmuje 250 m2 działki, a ogródek warzywny 100 m2.
2 1 2
2010-01-30T20:08:25+01:00
1:1000
1 cm na mapce to 1000cm w terenie = 10m
4*10m=40m
2,5*10m=25m
a)40m*25m=1000m²
b)2*40m + 2*25m=80m+50m=130m
130m-2m+2*1m=126n
c)sad=250²
ogrodek warzywny 100m²

1 1 1