Odpowiedzi

2010-01-30T23:04:19+01:00
Oblicz masę Co(NO3)2*6H20 zawierających tyle samo atomów tlenu co 9g KNO2

W KNO₂ znajdują się 2 mole tlenu
M(KNO₂)=39+14+2*16=85 g/mol

KNO₂---tlen
1mol-2mole

85g---- 12,04*10²
9g-----x
x=1,27*10²³ at tlenu

-------------------------------------------------------------
W Co(NO3)2*6H20 znajduje się 12 moli tlenu
M[Co(NO3)2*6H20]=59+2*14+12*16+12*1=291 g/mol

Co(NO3)2*6H20 ---tlen
1mol----------------12moli

291g--72,24 *10²³
x g-----1,27*10²³

x=5,12g
10 3 10