1.Jakie są rodzaje łodyg?
2.Przekształcenie łodygi.
3.Co to nastie?
4.Jakie funkcje pełni łodyga?
5.Co to pąki kwiatowe?
6.Co to pąki wierzchołkowe?
7.Co to między więźla?
8.Co to węzeł?
9.Co to pąki roślin?
Jak możecie to wypiszcie w punktach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T19:34:05+01:00
1. zielone, zdrewniałe
2. kłącza, bulwy, rozłogi, wąsy, ciernie
3. ruchy roślin niezależne od kierunku działania bodźca
4. transportuje wodę z solami mineralnymi od korzenia i produkty fotosyntezy od liści
5. wyrastają z nich tylko kwiaty
6. znajduje się na szczycie pędu, decyduje o jego wzroście na długość
7. odcinek łodygi między poziomami osadzenia dwóch kolejnych liści
8. zgrubiałe miejsca łodygi, z których wyrastają liście
9.
17 4 17