Odpowiedzi

2010-01-30T19:37:47+01:00
Dane: g - 7800 kg/m3 = 7800000 g/1000000 cm3 = 7,8 g/cm3 - gęstość
V - 200 cm3 - objętość
Szukane: m = ? - masa
Wzór: g = m : V
m = g * V
Obliczenia:
m = 7,8 g/cm3 * 200 cm3
m = 1560 g
Wzór: Q = m * g
Q = m * g
Q = 1,56 kg * 10 N/kg
Q = 15,6 N
Odp.: Ciężar tej bryłki wynosi 15,6 N (gdyż masa - 1560 g).
15 4 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T19:42:53+01:00
Dane
d=7800kg/m³
V=200cm³
szukane
Q=?
d=7800kg/m³=7800000g/1000000cm³=7,8g/cm³
m=V*d=200cm³*7,8g/cm³=1560g=1,56kg
Q=m*g=1,56kg*10m/s²=15,6N
Ciężar jest równy 15,6N
18 3 18