Odpowiedzi

2012-12-24T11:15:09+01:00

1. Hepten (C₇H₁₄) :

 

a) strukturalny :

 

H        H   H   H   H   H   H

   \       |    |     |    |     |    |

    C = C - C - C - C - C - C - H

   /            |     |    |     |    |

H             H    H  H    H  H

 

Jak widać jest 7 C i 14 H ;] W każdym musi się to zgadzać.

 

b) półstrukturalny (ułatwienie strukturalnego)

 

CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃

 

 

2. Okten (C₈H₁₆) :

 

a)strukturalny

 

H        H   H   H   H   H   H   H

   \       |    |     |    |     |    |     |

    C = C - C - C - C - C - C - C - H

   /            |     |    |     |    |     |

H             H    H  H   H   H    H

 

b) półstrukturalny

 

CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃

 

 

3. Nonen (C₉H₁₈)

 

a) strukturalny :

 

H        H   H   H   H   H   H   H   H

   \       |    |     |    |     |    |     |    |

    C = C - C - C - C - C - C - C - C - H

   /            |     |    |     |    |     |    |

H             H    H  H    H  H    H  H

 

b) półstrukturalny

 

CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃

 

 

4. Deken (C₁₀H₂₀)

 

a) strukturalny :

 

H        H   H   H   H   H   H   H   H   H

   \       |    |     |    |     |    |     |    |     |

    C = C - C - C - C - C - C - C - C - C - H

   /            |     |    |     |    |     |    |     |

H             H    H  H    H  H    H  H    H

 

b) półstrukturalny

 

CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃

 

 

Nie ukrywam, że liczę na naj, sporo tego ;]

 

2 5 2