1. Uzupełnij równania, wpisując we właściwych miejscach odpowiednie tlenko kwasowe.
a) Mg(OH)₂+ ........... --> MgCO₃ + ........
b) Na₂O + .......... -> Na₂So₄
c) Cao + ...... -->> Ca(No₃)₂

2. Napisz po dwa równiania reakcji otrzymywania podanych soli, stosując w obu metodach odpowiednie tlenki kwasowe :
a) siarczan (IV) potasu,
b) fosforan (V) sodu

1

Odpowiedzi

2010-01-30T19:54:12+01:00
A) Mg(OH)₂+ CO2 --> MgCO₃ + H2O
b) Na₂O + SO3 -> Na₂SO₄.
c) CaO + N2O5 --> Ca(NO₃)₂
2). K2SO4
K2O + SO3 = K2SO4
2KOH + SO3= K2SO4 + H2O
Na3PO4
3Na2O + P2O5 = 2Na3PO4
6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O