Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T16:33:39+02:00
3. Grzyby (fungi, mycota) należą do roślin tzw. cudzożywnych, to znaczy żywiących się kosztem innych organizmów, żywych lub martwych, przeważnie roślinnych. Nie mają one tzw. chlorofilu i nie mogą przyswajać dwutlenku węgla z powietrza (tak jak rośliny), a wskutek tego występują w przyrodzie jako symbioty, pasożyty lub saprofity innych roślin lub zwierząt. Największa ilość grzybów znajdujemy zawsze w lasach.
9 3 9
2009-10-05T16:36:31+02:00
Grzyby nie są roślinami. Niezwykle ważna częścią grzyba jest niewidoczna grzybnia składająca się z sieci maleńkich włókien. Widzialną częścią grzyba jest tylko owocem tego organizmu.
7 2 7
2009-10-05T16:36:33+02:00
Grzyby nie mogą być zaliczane do roślin, ponieważ są cudzożywne. Sposób odżywiania się, polegający na wydzielaniu do podłoża enzymów rozkładających pokarm i późniejszym wchłanianiu strawionych substancji, jest inny niż odżywianie się większości - także cudzożywnych - zwierząt, które trawią pokarm wewnątrz organizmu. Komórki grzybów mają też odmienną od komórek roślinnych i zwięrzęcych budowę. Są komórkami jądrowymi (eukariotycznymi). Podobnie jak komórki roślinne, są otoczone ścianą komórkową, zbudowaną jednak z chityny, a nie z celulozy. Podobnie jak komórki zwierzęce, nie mają chloroplastów.
Miałam to dziś na biologii. Mam nadzieję, że pomogłam.
10 3 10