Zadanie 1
Napisz, czy któreś z plemion germańskich bytowało na ziemiach przyszłego państwa polskiego. Podaj przykład zachowanych śladów tej bytności - nazwy miejscowości oraz obiektów.
Zadanie 2
Podaj określenie, którego Rzymianie używali w stosunku do ludów mieszkających poza granicami ich państwa. Czy Grecy, od których Rzymianie zapożyczyli to określenie, tak samo je rozumieli?
Zadanie 3
Wyjaśnij, czym była Wielka Wędrówka Ludów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T21:20:03+01:00
Zadanie 1
Na terenie przyszłego pantwa polskiego z ludów germańskich mieszakali Burgundczycy, a odzwierciedleniem ich osadnictwa jest archeologiczna kultura luboszycka w międzyrzeczu Nysy Łużyckiej i Bobru w rejonie Gubina.
zadanie 2
Ludy mieszkające poza granicami państa rzymskiego byli nazywani przez Rzymian barbarzyńcami. Grecy barbarzyńcami nazywali cudzoziemca czy człowieka posługującego się innymi językami niż grecki, później nabrało negatywnego znaczenia. Rzymianie określali tak przedstawicieli wszystkich ludów, które nie należały do grecko-rzymskiej cywilizacji, które miały cechować się dzikością i brakiem kultury.
zadanie 3
Wielka wędrówka ludów jest to okres masowych migracji plemion barbarzyńskich, w szczególności Hunów i Germanów, na ziemie Cesarstwa rzymskiego u schyłku starożytności (IV-VIw.)
18 4 18