W liście do prezydenta miasta zaproponuj, aby nowo powstała ulica otrzymała imię godnej uznania postaci literackiej. Przedstaw tę postać i uzasadnij wybór trzema argumentami.Pamiętaj aby Twoja propozycja była zgodna z zamieszczoną w tekście uchwałą.

1

Odpowiedzi

2010-01-30T20:35:30+01:00
Szanowny prezydent miasta
Jan Kowalski
Nowo powstała ulica powinna nazywać się ulicą Tomka Wilmowskiego.
Jest bohaterem książek Alfreda Szklarskiego. Był dobrym i pilnym uczniem, choć przykładał się tylko do tych przedmiotów, na których mu zależało. Szczególnie kochał geografię, pilnie uczył się angielskiego. Taki bohater pasuje, bo ulica znajduje się koło szkoły.Był uparty i wierny swoim poglądom. Czynnie przeciwstawiał się rusyfikacji, bo w pełni popierał swego ojca, który prowadził działalność spiskową przeciw zaborcom. Uważam że ta postać ma zarówno tło historyczne jak i turystyczne. Bowiem podróżowanie było jego pasją i jedną z najważniejszych rzeczy w życiu.
Mam nadzieje o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Z poważaniem:
Janina Kowalska
6 1 6