Oblicz A u B, A n B A/B i B/A jeżeli A={x:|x| ≤ 3} i B= (0,∞)
oraz

Mając dany trójkąt o wierzchołkach A(-2,-8) B(-1,4) C(6,6)

a)oblicz jego pole i obwód
b)napisz równanie środkowej boku AB
c) napisz równanie wysokości poprowadzonej z wierzchołka A;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T22:43:35+01:00
Zadanie 1

-3≤x≤3
x∈<-3;3>

AuB=<-3;∞)
AnB=(0;3>
A\B=<-3;0>
B\A=(3;∞)

niestety tylko tyle:(