Odpowiedzi

2009-10-05T23:16:40+02:00
X²-81=0
x=9 lub x=-9
rozwiąż nierówność: x²-x-6<0
delta=25
x₁=-2
x₂=3
x∈(-2,3),
x²-3x≥0
x(x-3)≥0
x=0 lub x=3
x∈(-∞,0>u<3,∞)
wielomiar W(x)=x³-3x³-4x przedstaw w postaci iloczynowej.
W(x)=x³-3x³-4x =x(x²-3x-4)

Rozwiąż równanie 2x²-3x-5=0
delta=49
x₁=-1
x₂=10/4