Oblicz :
a)5 - trzy siódme dzielone na trzy czternaste = ??
b)kreska ułamkowa i 0,12 - 0,04 pod kreską ułamkową 2 = ??
c)0,6 + 0,4 razy 10 = ??
d)0,2² - o,1² = ??
e)6-1½ razy ⅔ = ??
f)7,5+2 dzielone na 5 = ? ?
g)6-(½)² razy 2 = ???
h)(1,3+2,7) razy 1¼- 1,2 = ??
i)⅘razy 0,5 + dwie dziewiąte razy 0,9 = ??
j)3¾ razy 4 -10 razy ⅖ = ??

z góry Bardzo dziękuję : dd

2

Odpowiedzi

2009-10-05T16:45:30+02:00
A)5 - trzy siódme dzielone na trzy czternaste = ??

5-(3/7)/3/14= 5- 3/7 *14/3=5-2=3
b)kreska ułamkowa i 0,12 - 0,04 pod kreską ułamkową 2 = ??
(0,12 -0,04)/2 = 0,08/2 =0,04
c)0,6 + 0,4 razy 10 = ??
0,6+4 =4,6

d)0,2² - o,1² = ??
0,04-0,01=0,03

e)6-1½ razy ⅔ = ??
6-3/2 = 9/2

f)7,5+2 dzielone na 5 = ? ?
7,5 +2/5=7,5 +4/10=7,9

g)6-(½)² razy 2 = ???

6-1/4*2 = 6-1/2 = 5 1/2

h)(1,3+2,7) razy 1¼- 1,2 = ??
4*5/4 -1,2 =5-1,2 =3,8
i)⅘razy 0,5 + dwie dziewiąte razy 0,9 = ??
? + 2/9 *9/10 = ? +1/5
j)3¾ razy 4 -10 razy ⅖ = ??
15/4 *4 - 10*?= 15 -10*?
105 2 105
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T16:49:31+02:00
A)5 - trzy siódme dzielone na trzy czternaste = 5-3/7:3/14 = 5-3/7*14/3 = 5-2 = 3

b)(0,12 - 0,04)/2 = 0,08:2 = 0,04

c)0,6 + 0,4 razy 10 = 0,6+4 = 4,6

d)0,2² - 0,1² = 0,04-0,01 = 0,03

e)6-1½ razy ⅔ = 6- 3/2*⅔ = 6-1 = 5

f)7,5+2 dzielone na 5 = 7,5+0,4 = 7,9

g)6-(½)² razy 2 = 6-¼*2 = 6-½ = 5½

h)(1,3+2,7) razy 1¼- 1,2 = 4*5/4-1,2 = 5-1,2 = 3,8

i)⅘razy 0,5 + dwie dziewiąte razy 0,9 = 0,4+2/9*9/10 = 0,4+0,2 = 0,6

j)3¾ razy 4 -10 razy ⅖ = 15/4*4-10*0,4 = 15-4 = 11
215 3 215