Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T20:38:59+01:00
Urodziłem się w 1530 roku w Sycynie w szlacheckiej rodziny Kochanowskich herbu Korwin. Byłem synem Piotra Kochanowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskiego i Anny Białaczowskiej. Studia w wieku 14 lat rozpocząłem na Akademii Krakowskiej w 1544. W latach 1551-1552 studiowałem na uniwersytecie w Królewcu, skąd wyjechałem do Włoch, do Padwy. Na tamtejszym uniwersytecie zetknąłem się z takimi umysłami jak Francesco Robortelo, Łukaszem Górnickim, Andrzejem Trzecieskim i Andrzejem Patrycym Nideckim. Nauka, podróże i kontakty z uczonymi i humanistami dały mi wiedzę filologiczną, humanistyczną oraz ogładę i wprawę literacką. We Włoszech pisałem drobne utwory po łacinie. W latach 1555-1556 przebywałem ponownie w Królewcu na dworze arcyksięcia Albrechta Hohenzollerna, by następnie w latach 1556-1559 odbyć dwie kolejne podróże do Włoch. Stamtąd drogą poprzez Francję i Niemcy powróciłem już na stałe do Polski. W kraju przebywałem na dworach, m.in. Tarnowskich, Tęczyńskich. Dzięki poparciu podkanclerzego koronnego Piotra Myszkowskiego udało mi się dostać się na dwór Zygmunta Augusta, gdzie w 1564 r. mianowano mnie sekretarzem królewskim. Służył królowi podczas burzliwych sejmów i zajmowałem się działaniami politycznymi. Na dworze Zygmunta II Augusta przebywałem do 1574 r. Moim zadaniem było opisywanie ważnych wydarzeń dla Rzeczypospolitej, w tym hołdu pruskiego u stóp Zygmunta II Augusta czy uni Korony i Litwy. Po śmierci Zygmunta Augusta byłem zwolennikiem Henryka Walezego. Po ucieczce króla wycofałem się z życia dworskiego. Na dwór królewski już nie wróciłem i osiedlił się w w odziedziczonym po ojcu majątku w Czarnolesie. W 1575 r. poślubiłem Dorotę Podlodowską, z którą miałem sześć córek, z czego trzy zmarły w dzieciństwie.*** W tym czasie napisałem "Odprawę posłów greckich", a wkrótce po niej parafraza "Psałterz Dawidów", zaczerpnięta z Wulgaty. Po śmierci ukochanej córki Urszulki zacząłem pisać "Treny".
(Zmarłe nagle w Lublinie 22 sierpnia 1584. Pochowany zostałem w Zwoleniu.)


***Kochanowski miał też syna (urodził się już po nagłej śmierci ojca)!!!
1 5 1