Opisz słowami jak droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym (gdy vo=0) zależy od czasu trwania tego ruchu

oblicz w jakim czasie samolot startujący ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym (v0=o) z przyspieszeniem o wartości a=5m/s^2 osiagnie szybkosc v=100m/s Oblicz drogę jaką przebędzie w tym czasie.

2

Odpowiedzi

2010-01-30T20:41:13+01:00
1.W ruchu jednostajnie przyspieszonym przebyta droga w określonych przedziałach czasu jest co raz większa, czyli w pierwszym przedziale będzie najkrótsza a w następnych będzie się zwiększać. Wykresem drogi dla ruchu jednostajnie przyspieszonego jest połowa paraboli, czyli droga przebywana w danych odstępach czasu jest co raz większa.

2.
Dane
a=5m/s²
Vk=100m/s
Vo=0
s=?
t=?

Wzory:
a=ΔV/t
s=[at²]/2

Rozwiązanie:
a=ΔV/t
t=ΔV/a=[100m/s]/[5m/s²]
t=20s

s=[at²]/2
s={[5m/s²]*[400s²]}/2
s=1000m=1km
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T20:45:40+01:00
Nie umiem opisać słowami, ale zrobię zad.

t=Vk-V0 /a
t=100m/s /5m/s²=20s
s=½ a*t²
s=½*5m/s²*400s=2,5m*400=1000m
8 3 8