Odpowiedzi

2010-01-30T20:28:19+01:00
Od Dołu:
Regiel Dolny : Buczyny
Regiel Górny: Bory Świerkowe
Piętro Kosówki: Kosodrzewina i Ziołorośla
Piętro Alpejskie: Murawy i roślinność zielna
Piętro Turni:
23 3 23
2010-01-30T20:32:58+01:00
Pietra roslinnposci w tatrach:
PIETRO TURNI (mchy, porosty i rośliny kwiatowe.)
PIĘTRO ALPEJSKIE (Zdominowana jest przez niskie murawy tworzące tzw. hale. Inny jest skład gatunkowy tych muraw na podłożu granitowym, a zupełnie inny na wapiennym. Na podłożu granitowym murawę tworzą głównie sit skucina, boimka dwurzędowa, kostrzewa niska. mietlica skalna. Już w drugiej połowie lata kępy situ skuciny czerwienieja, nadając grzbietom czerwonawe zabarwienie (od tego właśnie pochodzi nazwa Czerwonych Wierchów). Na podłożu wapiennym zaś dominuje sesleria tatrzańska i kostrzewa pstra.)
PIETRO KOSÓWKI (Jest to piętro zwartych zarośli kosodrzewiny lub olchy zielonej)
REGIEL GÓRNY (Górnoreglowe lasy świerkowe, sosny limby oraz olchy szare )
REGIEL DOLNY (piętro lasów liściastych i mieszanych)
20 3 20
2010-01-30T20:36:39+01:00
Piętro pogórza
piętro reglowe
piętro regla dolnego (buczyny)
piętro regla środkowego (czasami dodatkowo wyróżniane)
piętro regla górnego (bory świerkowe)
piętro subalpejskie (piętro kosodrzewiny, piętro kosówki – zarośla kosodrzewiny i ziołorośla)
piętro alpejskie (piętro halne – roślinność zielna, głównie murawy)
piętro subniwalne (piętro turni)
piętro niwalne (piętro śnieżne)
22 3 22