Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T09:27:14+01:00
Dane
Kc = [NO2]^2 / [N2O4].
p = 1013 hPa
V = 2,95 dm3
T = 300K

Oznaczmy
n0 - początkowa liczba moli
np - liczba moli, która przereagowała
nr - liczba moli w stanie równowagi

Z równania reakcji widzimy, ze jeśli przereaguje x moli N2O4 to powstaje 2x moli NO2 (czyli np będzie równe -x oraz 2x dla odpowiednio N2O4 oraz NO2. Minus przy x oznacza ubytek masy i wstawia sie go zawsze przy substratach)

Mamy dana masę mieszaniny, chciałoby się mieć liczbę moli. Zatem:
n=9,2/92 = 0,1

Liczba moli NO2 (produktu) jest na początku równa 0.

Po wstawieniu danych do tabelki i skorzystaniu ze wzoru nr=n0+np mamy:

s/p | n0 | np | nr
N2O4 |0,1 | -x | 0,1-x
NO2 | 0 | 2x | 2x

Teraz skorzystamy z tego, że objętość mieszaniny w stanie równowagi wynosi 2,95. Ze wzoru: n=V/Vmol obliczymy liczbę moli mieszaniny w stanie równowagi
:
n=2,95/22,4=0,132 - liczba moli mieszaniny w stanie równowagi.
Objętość jednego mola gazu w podanych warunkach V=24,61 dm3
Stad liczba moli mieszaniny n=2,95/24,61=0,12


Z tabelki możemy odczytać, ze liczba moli mieszaniny w stanie równowagi wynosi 0,1-x+2x. Przyrównujemy:
Czyli 0,1+x=0,12 => x=0,02

Stad x=0,02

Z tabelki i właśnie wyliczonego x obliczamy liczbę moli N2O4 oraz NO2 w stanie równowagi:
(1) Dla N2O4 nr = 0,1-x=0,1-0,02=0,08
(2) Dla NO2 nr = 2x = 2*0,02 = 0,04

Należy wstawić dane do wzoru na Kc uwzględniając objętość. Natomiast jeśli chodzi o procent objętościowy, to w przypadku gazów objętość jest proporcjonalna do liczby moli (wynika to z równania Clapeyrona), wobec czego procent objętościowy można obliczyć na podstawie liczby moli:

n1/(n1+n2) = 0,04/0,12 = 0,33=33,3%
12 3 12