Przeksztalć w opowiadanie

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czyż nie jest to syn Józefa»? Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie mi to przysłowie: "Lekarzu, ulecz samego siebie"; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

z góry dziękuję

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T20:33:45+01:00
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czyż nie jest to syn Józefa»? Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie mi to przysłowie: "Lekarzu, ulecz samego siebie"; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
2 3 2
2010-01-30T22:29:09+01:00
Pewnego dnia, Jezus wszedł do nazaretańskiej synagogi, gdzie przeczytał pisma proroka Izajasza. Następnie obwieścił, że
spełniły się słowa izajaszowego Proroctwa. Oni zgadzali się z nim i kiwali głowami z zadowolenia. Wtedy zaczął przemawiać do nich ostrzej, mówił, że prorocy nigdy nie są mile widziani w swojej ojczyźnie, podał im przykłady z Pisma. Wtedy wielki gniew wstąpił w ich serca, Pochwycili go i zanieśli na wysoką gore, w celu zrzucenia go. Ale on przeszedł miedzy nimi a oni nie śmieli go zatrzymać, gdyż Moc Pana była z nim.
1 1 1
2010-01-30T23:08:17+01:00
Pewnego słonecznego dnia, w Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział uczniom, że właśnie spełniły się słowa, które usłyszeli. Wszyscy dziwili się temu, co mówił, gdyż pamiętali go z lat młodości, był on synem ich znajomego. Jezus powiedział im jednak, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Opowiadał również o Eliaszu. Słysząc jego opowieść, ludzie bardzo się zezłościli i chcieli go skrzywdzić, potwierdzając wcześniej wypowiedziane przez niego słowa. On jednak oddalił się od nich niepostrzeżenie.
2 2 2