Mam pytanie nie związane ze szkołą (przynajmniej podstawową) czemu w programie Turbo Pascal gdy piszę program np:

USES CRT;

VAR
liczba:byte;

BEGIN
clrscr;
writeln(' Wprowadź liczbę od 1 do 5');
read(liczba);
IF liczba=1 THEN writeln('Liczba ta dzieli się przez 1');
IF liczba=2 THEN writeln('Liczba ta dzieli się przez 2 i 1');
IF liczba=3 THEN writeln('Liczba ta dzieli się przez 1 i 3');
IF liczba=4 THEN writeln('Liczba ta dzieli się przez 1,2 i 4');
IF liczba=5 THEN writeln('Liczba ta dzieli się przez 1 i 5');
readln;
END.
to gdy go sprawdzam wpisuję liczbę np 2 muszę wdusić enter a okno wraca do edytora chcę wiedzieć czy idzie i jak idzie to jak zmienić sterowanie w tp ?

turbo pascal 7.0

1

Odpowiedzi

2010-01-30T23:54:49+01:00
Może zamiast if spróbuj z funkcją for
czyli
for liczba:=1 do writeln ('liczba ta dzieli się przez1');

nie wiem wydaje mi się że powinno się zatrzymać na readln. Ale jeszcze sprawdzę i Ci jutro napiszę.