Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długość boku c to 90% długości boku a. Długość boku d to 120% długości boku b. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T21:07:18+01:00
Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długość boku c to 90% długości boku a. Długość boku d to 120% długości boku b. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d

c= 0,9 * a
d= 1,2 * b

a*b = x*(0,9a * 1,2b) |:ab

1 = x*0,9*1,2 |:0,9

10/9 = 1,2x |:1,2

60/40 = x

x= 3/2

3/2 = 1,5 = 150%

pole prostokąta ab stanowi 150% cd