Potrzebujee Pilnie chocby jedno ;P

1.
Producent chce wyprodukować puszkę w ksztalcie walca o pojemnosci 3000cm^3 i wysokosci 2decymetrów. Promień podstawy puszki w zaokragleniu do cześci dziesietnych wynosi??

2.
Równanie okręgu o środku w punkcie S = (-3;5) i promieniu równym promieniowi okregu : (x-1)^2 + (y+2)^2=4 ma postac ??

3.
Zbiorem rozwiązań nierówności 3x^2+2x-1 <=(wieksze lub równe zero) 0

4.
Wyznacz najmniejsza i najwieksza wartośc funkcji f(x)=x^2+3 w przedziale <-1;2)

5.
Wyrażenie ( cos30(stopni) - cos45 (stopni) )( cos30(stopni) + cos45(stopni) )przyjmuje wartość ??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T16:44:53+01:00
Zad1.
wzór na objętość walca :
V= πr²h
znamy V oraz h, więc zadanko proste;)
V- 3000cm³
h- 2dm=20cm
π=3,14

3000cm³=3,14*r²*20cm
3000cm³=62,8cm *r²
3000cm³=62,8cm *r²/ 62,8cm dzielimy obie strony przez 62,8cm
r²=47,77cm²
r=√ 47,77cm²
r=6,9cm i odpowiedz.

zad2
ogólny wzór równania okręgu:
(x-a)² +(y-b)²= r²
gdzie r= promień okręgu; a i b to współrzędne środna okręgu - S(a,b)

(x-1)²+(y+2)²=4
czyli tutaj r=√4=2

czyli ostateczny wzór:
(x+3)²+(y-5)²=4