1. Wzdłuż równika ułożono przewód. Prąd płynie w nim z zachodu na wschód . wówczas siła elektrodynamiczna związana z polem magnetycznym ziemi działa : do góry , w dół, na północ , południe.
2.Gdy okręt przekracza równik , co dzieje sie z igłą kompasu ?
3. Adam nawinął kilkadziesiąt zwojów drutu ma ołówek, a Ewa na długopis o stalowe obudowie. Kto z nich zbudował w ten sposób elektromagnes ?
4. Kiedy w pętli drutu indukuje sie napięcie ?

Ważne , tylko prosze o poprawne odpowiedzi. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T21:17:21+01:00
1. to jest polecemie do wszystkich zadan...
2. Działa odwrotnie (zamiast pólnocy pokazuje południe)
3. Na długopis, ponieważ w zwojach wytwarza sie prąd elektryczny, który z kolei tworzy w długopisie pole magnetyczne.
4. Kiedy jest zamknięty obwód.
8 2 8